Ophaling triage reinigingEens de grondstoffen opgehaald zijn start de firma Rulo met de recyclage fase. De behandelingen van triage, reiniging, klassifikatie, vermaling, vermenging en micronisatie volgen elkaar op tot een herbruikbare secundaire grondstof.Grondstoffen

VermalingHet materiaal wordt vermalen, daarna ontstoft en ontijzerd.
De vermalingsbehandeling laat ons toe de gewenste korrelgrootte te bekomen.

MicronisatieIndien voor bepaalde behandelingen een poeder gewenst is, beschikt de firma Rulo over verschillende micronisators die toelaten om korrels en andere soorten van vermaling te bekomen van 500 tot 800 microns.Hergebruik van het materiaalDe specialiteit van de firma bestaat erin om door verschillende behandelingen een pvc poeder te produceren van 500 800 microns die met een bepaald percentage terug gebruikt wordt in de produktie van buizen of profielen.

Hoewel gespecialiseerd in de verwerking en verkoop van hard pvc materiaal, voert de firma Rulo eveneens loonwerk uit.

De firma De recyclage De procedes Contact Linken